من خانمتونو درک میکنم . دقیقا با این مشکل مواجه شدم . ولی طوری که شما میگین من احساس میکنم مسائل دیگه ای هم ممکنه وجود داشته باشه از قبل که باعث میشه همسرتون اینو بهانه کنه و نتونه به شما فرصت دوباره بده .
دوست عزیز من به همسرم فرصت دوباره دادم . ما بچه نداریم . ولی من فرصت دوباره دادم چون خیلی همسرم خوبی های دیگه داره که  باعث شده باورش کنم .
دوست عزیز از خودتون بگین . تا حالا توی زندگیتون چه رفتارایی داشتین که خودتونم درک کردین شاید خانمتون به خاطرش از شما ممنون باشن ؟
من توی این تالار مشکلم حل شد و با خودم کنار اومدم . امیدوارم شمام مشکلتون حل بشه و زندگیتون دوباره آرووم شه .   من کار همسرم هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه ولی چون خیلی خوبه و واقعا میخواد جبران کنه دیگه صحبتشو نمیکنم . طوری رفتار کنین که این حس به همسرتون دست بده