خواهش میکنم یامین جان
خوشحالم که سوءتفاهم برطرف شد. همونطور که خودم هم بهت گفته بودم امکانش بود که منظور ایشون منظور بدی نبوده باشه ولی نتونسته منظورشو خوب انتقال بده. الان هم مشخص شد که همینطور بوده.