در اوایل سال های پیروزی انقلاب، اتفاق می افتاد که بعضی تقاضا می کردند حضرت امام خمینی (ره) عقد ازدواج آنها را بخواند. در یکی از این مراسم، امام به دختر خانمی که برای عقد آمده بود، فرمود: " آیا شما مرا وکیل می کنید تا شما را به ازدواج این مرد در آورم؟! "
دختر در جواب امام عرض کرد: " من شما را در دنیا وکیل می کنم به شرط اینکه شما در آخرت از من شفاعت کنید."
امام پس از اندکی درنگ، فرمود: " معلوم نیست که من در آخرت شفاعت کنم، ولی اگر خدا اجازه شفاعت داد، از تو شفاعت می کنم."