سلام
پسر 16 ماهه من خیلی از جمع می ترسه مخصوصا اگه یه محیط کوچیک با افراد زیاد باشه انقدر گریه می کنه و ضجه می زنه تا مطمئن بشه که از اون مکان دور شده از یک سالگی اینطوریه نمی دونم چیکار کنم لطفا راهنماییم کنید