یک دکتر متخصص در برنامه بسیار جالبی درباره گسترش سریع سرطان تیروئید، خاطرنشان کرد که این افزایش می­تواند احتمالاً بعلت استفاده از عکسبرداری از دندان باشد. وی اشاره کرد دندانپزشکان می­توانند هنگام عکسبرداری، پیش­بند محافظ را بالا آورده بطوری که گردن بیمار را کاملاً بپوشاند.

بسیاری از دندانپزشکان این زحمت را به خود نمی­دهند. همچنین وسیلهای بنام "محافظ تیروئید" وجود دارد.

تصادفاً من دیروز دندانپزشكي رفته بودم. با اینکه احساس می­کردم سوال احمقانه­‌ای خواهد بود، اما در مورد "محافظ تیروئید" سوال کردم. تکنیسین، یکی از کشویی بیرون آورد. پرسیدم چرا همیشه از آن استفاده نمی شود. جواب داد: "نمی­دانم. باید بخواهید". خوب اگر من این برنامه را ندیده بودم، چطور می­توانستم درخواست استفاده از آن را بکنم؟!