سلام دوستان
لینک ی تست روانشناسی رو براتون میذارم


اینجا

درمورد معرفی تست گفته شده:
این یک آزمون بسیار جالب است. خود دکتر فیل مکگرا(روانشناس معروفی که مجری یک برنامه فوقالعاده پرطرفدار تلویزیونی است) در این آزمون نمره 55 گرفته است. او این آزمون را روی اپرا وینفری، مجری معروف برنامه تلویزیونی، انجام داده که نمره 38 گرفته است.
به 10 سوال ساده زیر پاسخ دهید تا ببینید شما چه نمرهای در این آزمون به دست میآورید و تفسیر آن چیست.

تذکر مهم: به سوالها براساس آنچه که امروز هستید پاسخ دهید، نه آنچه که در گذشته بودهاید.

برا من ک درست بود