روابط نا مشروع خانوادگی

ناگهان سقف خانه ویران شد

  در سال ۸۶ لابلای درد دل های جوانان در یاهو مسنجر کم کم متوجه شدم
 زنای با محارم یکی از مهمترین درد دل های جوانان در اَد لیستم بود
 تصمیم گرفتم یک سئوال رو سند تو آل کنم برای دو هزار نفر
 جواب هایی که می آمد اسفناک بود  بیش از ۷ درصد از اون ها
 با شرم و تاسف اعلام کردند که این روابط رو تجربه کرده انـد .
 مطمئنم خیلی از کسانی که در اد لیستم بودند از ترس جواب منفی دادنـد
 بنا براین آمار مربوطه بالای ۱۰ درصد بوده
 در سایت های مرجع ایران تحقیق کردم – حتی گاهی منجر به حاملگی و سقط جنین هم شده است
 در سایت های مرتبط چند کشور دیگه جستجو کردم متاسفانه آمار همین حدود بود کمی کمتر .
 متاسفانه مادر و پدران ایرانی مـعـنـی کـلـمـه مَحرم رو نـمـیـدونـنـد

 مَحرم ، یعنی حرام شده – یعنی ازدواج اون ها با یکدیگر حرام شده

 اما مادر و پدر ها فکر میکنند مَحرم یعنی خواهر و برادر در شرایط بحرانی بلوغ
 باید جلوی هم لباسهای تنگ یا لختی بپوشند و برجستگی های اندام همدیگر رو براحتی بـبـیـنـنـد
 وقتی هم مـیـگـی بهشون بر می خوره که بچه های من اینطور نـیـسـتـنـداما آمار وحشتناک چیز دیگه ای میگه – خیلی از این روابط به گوش پدر و مادر نمیرسه
 و تا آخر عمر بصورت یک راز حفظ می شه

 پسر و دختر بالغ شده ات رو در محیط خطر ناک قرار نـده

 ۴۰درصد خوانندگان این سایت از کشورهای دیگر هستند  اون ها هم اگر به آمار شان رجوع کنند
 متاسفانه این فاجعه در کشورشان هست و این حقیقت رو نمی تونند انکار کنند 
مَحرم یعنی ازدواج آنها با هم حرام شدهو معنی لباس تنگ و لختی نمیده
 متاسفم اما با دیدن آمار باید این مطلب رو می نوشتم
منبع: http://100raz.com/%DB%8C%DA%A9-%D8%A...86%D8%A7%DA%A9