سلام من همدانیم میخواستم بدونم با رتبه 6200 تجربی روانشناسی دانشگاه تهران قبول میشم؟

میکروبیولوزی چی؟

مرسی