با سلام
به سربازی ک 10سال فرار داشته اما غیبت نذاشته فرار بعد اعزام بوده الان دانشگاه دولتی قبول شذه معافیت تحصیلی تعلق میگیره یا نه جوابشو زوئ میخوام