نقل قول نوشته اصلی توسط 'شیدا رها' pid='26575' dateline='1380721806'
دوست عزیز من هم تقریباً تو چنین موردی سردرگم بودم. یکی از دوستان بهم گفت برو سراغ شغلی که ارضات کنه و بر اون اساس راهت رو انتخاب کن

 
ممنونم دوست عزیز