جدای از پول و ثروت، قیافه، موقعیت شغلی، خانه، ماشین و بسیاری از موارد دیگر که اتفاقا در این چند مدت خیلی هم مُد شده است، یکی از مهم ترین انتظارات یک دختر از همسر آینده اش، تکیه گاه بودن اوست.
در حقیقت خانوم ها انتظار دارند مرد زندگیشان یک شخصیت فوق العاده محکم و فوق العاده قوی داشته باشد.شاید اغراق نباشد که بگوییم؛ یک مرد همانطوری که قهرمان زندگی بچه هایش هست ، قهرمان زندگی همسرش نیز هست. 
شاید هم اغراق نباشد که بگوییم؛ خُرد کننده ترین چیز برای یک زن، خُرد شدن همسرش است.
حتی شاید اغراق نباشد که بگوییم؛ جذاب ترین صفت یک مرد برای همسرش همان مردانگی اوست.
مردانگی که شامل یک شخصیت قوی و محکم، قدرت مقابله با سختی های زندگی، قدرت تصمیم گیری، اعتماد به نفس بالا، و دخالت ندادن نظر دیگران در زندگی و غیره.اصلا به همین خاطرست که خداوند بار مسؤولیت زندگی را بر روی دوش مردان قرار داده است؛ «الرّجال قوّامون علی النِّساء.»
اما روحیه زن بسیار لطیف تر از آن است که وظیفه او بار کشیدن زندگی مشترک باشد.بنابراین مردان لازم است توجه داشته باشند که حتی اگر فشار زندگی بسیار زیاد باشد نباید اجازه دهند که خانواده خُردشدنشان را ببینند.
گریه کردن برای یک مرد هیچ اشکالی ندارد، ولی نه برای هر چیزی، هرجایی و در مقابل هر کسی.نویسنده: مصطفوی