راستیتش من اصلا اعتقاد مذهبی ندارم  و الان ناگهانی با دونفر اشنا شدم که اعتقاد مذهبی شدید دارن و به قول خودمون خیلی بچه مثبتن پیش اونا اصلا نمی تونم خود واقعی باشم اصلا حس بدی دارم ... خیلی ها از من خوششون میاد و دور و برم هستن اما نمی دونم چرا این دوتا چسبیده ان به من ............. بین من و اونها هیچ نقطه تفاهمی نیست حالم بد شده دوست دارم از یه راهی که ناراحت نشن از کنارشون دور بشم ............... می دونید خیلی از من خوششون میاد نامردی می دونم بهشون بگم نمی تونم تحملشون کنم . البته این اخیر بهشون کم محلی هم کردم اما خوب تاثیر نداره .... بدیش اینه که تمام ساعات کلاس ها پیش من می شینن و انقدر هم سطح هوشی شون پایینه هی من باید براشون توضیح بدم یه کدومشون مثل مایه ننگه کنارم راه می ره شانم میره زیر سوال .همه اش انرزی منفی میدن حالمو بهم می زننن ....
چه جوری بهشون بگم از کنار من برن .... ها ؟