سلام
خیلی خوبه که شما به فکر این هستید که خودتون رو اصلاح کنید
من مستفیم میرم سر اصل مطلب و سعی میکنم کوتاه خدمتتون عرض کنم
ببینید مسلمان از تسلیم میاد،
س:تسلیم در برابر چه کسی؟
ج:خدا، آفریننده انسان ، آگاه ترین به انسان
س:چرا باید تسلیم او باشیم؟
ج: چون او هم آگاهترین هست و هم دلسوزترین و از همه بهتر میتونه ما رو به خوشبختی برسونه (چون ما رو میشناسه و میدونه خوشخبتی ما در چیه)

پس باید راهی رو بریم که او گفته
او به ما میگه (در قرآن چندین بار اومده ) که نماز بخونیم ، صبح و ظهر و شب
و از طرفی هم افرادی رو فرستاده تا دستوراتش رو به ما یادبده
پیامبر و ائمه کیفیات نماز رو برای ما گفتند