سلام.من دوران کودکی خوبی نداشتم خیلی در زندگی نوجوانی و جوانیم تاثیر گذاشته .الان یه آدم خشمگین و نا آروم هستم.دلم می خواد تمام مسائلم رو به کسی بگم و عاجزانه کمک می خوام چون از دست خودم خسته شدم.از اینکه با دیگران همش در جنگ هستم.