سلام دوست عزیز چه خبر؟ 

خوب داشتیم در مورد ویژگی ابتکار و نوآوری نوجوون حرف می زدیم. خوب شما می تونیداز استعداد ها و توانایی هایی که دوستتون دارند استفاده کنید. مثلا اگه کارهای هنری خوبی انجام میده، نقاشی، خوشنویسی، طراحی، کارهای فنی، و ... یا اگر قلم خوبی داره، یا هر استعداد دیگه ای که در ایشون می بیننید ازش بخواهید تو جشن ها و یا مراسم ها کمک کنند. یا اینکه مثلا تو وبلاگ نویسی . قبلا هم اشاره کردم به رفتارهای مثبتش بیشتر توجه کنید تا رفتارهای منفی!

همیشه سعی کنید احترامش رو حفظ کنید و رفتارهای خوبی داشته باشید . نه اینکه رسمی  بلکه رعایت ادب رو داشته باشید.

میانه روی و رعایت این نکته که ناهنجاری نوجوان رو باید آهسته اهسته از بین برد.