سلام.
من هم پیشنهاد میکنم با خانواده تون در این مورد مشورت کنین.
نفس ازدواج با یک زن با شرایط فعلی ایشون هیچ ایرادی نداره.
ولی بهتره که قبل از تصمیم گیری در مورد بعضی مسائل بیشتر توجه بشه.

این رو مد نظر قرار بدید که شما با این ازدواج بجز روابط همسری باید با خیلی از مسائل کنار بیاین...
مثلا با این ازدواج بجز روابط همسری روابط فرعی دیگری هم تشکیل خواهد شد. دختر ایشون در خیلی از مقاطع زمانی نیاز به مادر خواهد داشت. چه بسا ایشون با همسر قبلیشون هم به اجبار در رابطه خواهند بود...

آیا احتمال میدین که به مرور زمان همسر قبلی ایشون بنا به علل مختلف از جمله اصرار دخترش و شای پشیمانی خواستار ازدواج مجدد با ایشون باشن؟
آیا بجز ایشون فعلا فردی رو میشناسین که بهترین زوج براتون باشه که تقریبا شرایطشون با شما همخوانی داشته باشه؟
آیا فکر میکنین که در آینده ای نزدیک گزینه های مناسبتر دیگری هم برای انتخاب داشته باشین؟

ایشون چه حسناتی دارن که نسبت به بقیه بارزتر هست ؟
به نظرتون خانواده محترمتون چطور با این قضیه کنار خواهند آمد؟
بهتر نیست فعلا مدتی رو صبر کنین؟ شاید ایشون برای فرار از شکست قبلی به شما عشق ورزی کردن!!!
من پیشنهاد میکنم فعلا رابطه دوستی رو برای مدتی قطع کنین تا به ایشون هم فرصت انتخاب بدید.
و هم اینکه با این رابطه به ایشون دلبسته نشین و در زمان مناسب دست به انتخاب بزنین...