سلام دوستان

کسی از منابع ارشد رشته جامعه شناسی مطلع نیست؟ اگر اطلاعاتی داشتید که مربوط به امسال بود متشکرم در اینجا قرار دهید.