سلام

بچه ها کی میدونه کد روبش توی برنامه نویسی چی هست؟؟؟

زبانبرنامه نویسی نیست..از جنس کد اصلی هستش