پیشنهادهای دوستان بسیار مفید بودن.
بهرحال اگه سعی کنین ترتیبی بدین که یک الگوی شخصیتی مردانه( مردی از بستگان نزدیک شما) مدام با پسرتون در ارتباط باشه و پسرتون اونو ببینه خیلی موثر هست.
البته ناگفته نماند که هم مردها مقداری هورمون زنانه( استروژن) و هم زنها مقداری هورمون مردانه( تستوسترون) در بدن شون ترشح میشه و به همین خاطر هم زن ها تا حدودی خصلت های مردانه دارن و هم مردها تا حدی دارای خصلت های زنانه هستن و این موضوع تا یه حدی طبیعی هست مگر به حالت هنجار شکنی و ابنرمال دربیاد که در اون صورت نیاز به درمان داره.
اگه دقت کرده باشین بعضی زن ها اتومبیل شونو خودشون تعمیر میکنن و بعضی مردها به گلدوزی و هنرهای دستی علاقه مند هستن و هیچکدام شون هم بیمار نیستن.