سلام اقا رحیم توصیه خواهرتونو قبول کنین وخوش خلق تر باشین ،جای دوری نمیره همیشه میگن بخند تا دنیا به تو

بخنده ...موقع عصبانی شدن با یک زمزمه شیرین خلقتونو شیرین کنین ...سره خاک شهدا یا امام زاده برین وارامش

رو از اونجا بگیرین . موفق باشین