من کاملا سالم هستم. به تازگی چک آب شده ام. نه قند دارم نه چربی نه غلظت خون و نه هیچ مریضی دیگری. ولی نمی دانم چرا حالم خوب نیست. احساس می کنم قلبم بیمار است. دریچه های قلبم با نظم هر چه تمام تر کار می کنند ؛ ولی باز هم من حس می کنم بیماری قلبی دارم.انگار چیزی در درونم در حال مردن است.
دلم برای کسی تنگ نمی شود.اشکم سرازیر نمی شود.دلم برای هیچ کس نمیسوزد .وقتی مسئله ناراحت کننده ای پیش می آید، فوری دودوتا چهارتا می کنم تا مقصر را پیدا کنم. در هر حال مسئولیتی به گردن نمی گیرم. مایل نیستم فکرم را خرج کسی کنم. چیزی ته قلبم ندا می دهد که: من یک آدم سالم نیستم!
------امیرمومنان (سلام الله علیع) فرمود:«هوشیار باشید که بخشی از تندرستی، سلامتی دل است».
و فرمود:«آگاه باشید که تنگدستی بلاست و بدتر از تنگدستی،بیماری تن و بدتر از بیماری تن ،بیماری دل است.آگاه باشید که از جمله نعمت ها ،گستردگی ثروت است و برتر از فراوانی ثروت ،تندرستی و برتر از تندرستی،سلامتی دل است.»

1------امروز تصمیم گرفته تم به هر نحو شده دکتری پیدا کنم که بتواند بیناری ام را مداوا کند و بگوید چرا و به چه علت بیمار شده ام.فکر میکنم پیش کدام متخصص بروم. مغز و اعصاب ؟روانپزشک؟یا متخصص قلب؟------بیماری های دل عبارت اند از قساوت، کوری ،رین (زنگار) و ... که برای آنها عواملی را بر شمرده اند:
 
پیمان شکنی : خدای متعال فرمود:«پس به سبب اینکه پیمانشان را شکستند لعنشان کردیم و دل هایشان را سخت و حق ناپذیر گردانیدیم.» 2

زیاده گویی: رسول خدا (ص) فرمود:«به راستی زیاده گویی در غیر یاد خدا دل را سخت می کند.» 3
طولانی دانستن عمر: امیرمومنان فرمودند:«زمان را دراز نپندارید (عمرتان را طولانی ندانید) که موجب قساوت دلتان می گردد،چنانچه که اگر کار بد،دیرپا شده و دوام یابد مایه قساوت می گردد.»

لهو و لعب: رسول خدا (ص) فرمود:«سه چیز موجب قساوت دل می شود.گوش سپردن به لهو، در پی شکار(تفریحی) رفتن و رفت و آمد به دربار سلطان». 4

زیادی ثروت:امیر مومنان فرمود:«زیادی ثروت موجب تباهی دین و قساوت دل می شود.»5

نگاه به بخیل: امیر مومنان فرمود:«نگاه به بخیل قلب را سخت می کند».6

گفت و گوی بی حاصل: امیر مومنان فرمودند: « از گفت گوی بی حاصل و دشمنی برحذر باشید که آن دو قلب ها را بیمار می کنند.»7


عشق غیر الهی: امیر مومنان فرمودند: «هرکس به چیزی عشق {زمینی} بورزد چشمش کور و دلش بیمار می گردد.»8
تکرار گناه و همنشینی با ثروتمندان  خوشگذران : رسول خدا (ص) فرمود: چهار چیز دا را می میراند؛گناه از روی گناه و گفت گو با زنان و درافتادت با احمق ،بدین گونه که تو بگویی و او بگوید، در حالی که به خیر تن ندهد و همنشینی با مردگان. پرسیدند: ای رسول خدا مردگان کیان اند؟ فرمود: هر توانگر خوشگذارن».9

زیاد خندیدن: رسول خدا (ص) فرمود: «از خنده فراوان برحذر باش که دل را می میراند».10[hr] 
منبع:

1-مفاتیح الحیات ؛آیت الله جوادی آملی،ص 137-134
2-سوره مائده؛آیه 13
3-بحار الانوار،جلد 68،ص 281،ر.ک :امالی ،طوسی، ص 3.
4-الفقیه،ج 4،ص 366.
5-تحف العقول،ص 199.
6-همان، ص 214.
7-الکافی،ج 2 ،ص 300
8-نهج البلاغه،خطبه 109
9-کتاب الخصال،ص 228
10-الامالی،طوسی،ص 541
 
یاسمین کاویانی، هفته نامه زن روز