امیدوارم مشکلتون هرچه زودتر رفع بشه به نظر من راهنمایی های اقای دکتر عالی بودن........ راستش من مشکلم اینه که همیشه دیر تر از همسرم خوابم میبره و شبها همیشه تنهام... اوایل خیلی اذیت میشدم ولی دارم عادت میکنم .....