8 کیفیت آنهایی که واقعا اعتماد به نفس دارند ...

اعتماد به نفس نه ادای پهلوانان را درآوردن است نه تظاهر به شجاعت کردن و نه با گام های مغرورانه راه رفتن.

به گزارش بانکی دات آی آر، اعتماد به نفس یعنی آرامش. یعنی بروز ماهیت، تخصص، توانایی و عزت نفس.

با استفاده از این دو تعریف می توان به خوبی آدم های اعتماد به نفس دار را از بی اعتماد به نفس ها یا آنهایی که فقط تظاهر به داشتنش می کنند تمیز داد.

در گزارش پیش رو برای شما از ویژگی ها و کیفیت افرادی صحبت می کنیم که اعتماد به نفسشان نه ظاهری که واقعی است.
1. آنها ایستادگی می کنند، نه به خاطر اینکه فکر می کنند همیشه حق به جانب هستند، بلکه به این دلیل که از غلط بودن یا شدن ایده، نظر یا عمل خود واهمه ای ندارند.

2. آنها 10 برابر زمانی که حرف می زنند، می شنوند. در واقع این افراد شنونده هایی حرفه ای هستند.

3. آنها درست در وسط صحنه و زیر نور پروژکتور هستند. پس همیشه کانون توجه قرار می گیرند.

4. آنها آزادانه، بدون خجالت و بدون غرور از دیگران درخواست کمک می کنند.

5. خیلی از آدم ها همیشه منتظرند که به همه چیز برسند. منتظر هستند که پیشرفت کنند، استخدام شوند، بهشان افتخار کنند و... اما اعتماد به نفس دارها خودشان دست به کار می شوند و منتظر شرایط نمی مانند.

6. آنها برای بالا رفتن خودشان دیگران پایشان را روی شانه ی دیگران نمی گذارند و آنها را له نمی کنند!

7. آنها ترسی ندارند از اینکه از نظر دیگران "احمق" به نظر برسند و...

8. ... و اشتباه خود را می پذیرند