سلام به همه عزيزان خوب همياري:


غدیر، یک کلمه نیست، یک برکه نیست؛ یک دریاست؛ رمزی است بین خدا و انسان.روز اکمال دین و

عید ولایتامیرالمؤمنین(ع)
برشما عزيزان مبارکباد


ای دل ز ولایت علی شادی کن

احساس غرور و فخر و آزادی کن

با دسته گلی پر از درود و صلوات

از روز غدیر و شادی اش یادی کن
فرمود رسول قادر لم یزلی

در شان وصیّ خویش با صوت جلی

افضل بُوَد از طاعت کلّ ثقلین

یک ضربت روز خندق از دست علی

عید غدیر خم، عید ولایت مبارک باداز روز ازل به کائنات شور علی بود


بر روی زمین به کائنات نور علی بود


تنها هدف خلقت آدم به دو صورت


چشمان علی بود و علی بود و علی بود
امروز به هرکوچه اذان باید گفت

در وصف علی ز آسمان باید گفت

چون عید امیر مومنین است

تبریک به صاحب الزمان باید گفت

عید غدیر خم مبارک باد