سلام

اینجا سایت آموزش رابطه دختر و پسر نیست. اگر مشکل شما «کمرویی و کم حرفی» به طور کلی است، دوستان و مشاورین محترم راهنمایی خواهند کرد.

اما اگر شیوه ارتباط با دوست دختر و ابراز عواطف و اینجور مسائل مدنظرتون هست، معذوریم.

در صورتی که در خصوص کمرویی به طور کلی مشاوره می خواهید، تاپیک جدیدی باز کنید.

تاپیک بسته میشه.