از وقتی یادم می آید،هیچکس را نمی بوسید. موقع سلام و احوال پرسی و حتی عید دیدنی سالانه هم، با اکراه صورتش را جلو می آورد که طرف مقابل را ببوسد. همه چیز در محدوده وزنه ادب ،سنجیده می شد! و محبتی در کار نبود .به نظر،آدم منطقی و عاقلی می آمد ولی برای کسی دل خرج نمی کرد . اگر کوچکترین خطایی از ما سر می زد، مثل غریبه ها با ما رفتار می شد. شنیده بودم مادرش هم همین اخلاق را داشته.بعضی وقت ها با خودم فکر می کردم شاید بی محبتی اش ارثی باشد.------------
رسول اکرم (ص) می فرمایند:
«بهترین مومنان کسی است که با مومنان انس بگیرد و کسی که انس نگیرد و انس نپذیرد ،خیری در او نیست.»1
و در حدیثی دیگر فرموده اند:
«آیا شما را از شبیه ترین تان به خودم با خبر سازم؟ گفتند: آری ای رسول خدا! فرمودند:هر کس خوش اخلاق تر ،نرم خوتر ،به خویشانش نیکوکارتر ،نسبت به برادر دینی اش دوست دارتر،برحق شکیباتر ،خشم را فروخورنده تر و با گذشت تر و خرسندی و خشم با انصاف تر باشد.»
2--------------------
اسمش را نمی برم، خدا بیامرز آدم خوبی بود. تنها همین یک مسئله باعث شده بود کسی دور و برش نباشد و همیشه خودش باشد و خودش. خانواده اش مثل او نبودند. البته کتمان نمی کنم که رفتار او بر بچه هایش هم اثر گذاشته بود. می آمدند و تنهایی اش را پر می کردند. با خودشان حرف می زدند. تا او بشنود و حوصله اش سر نرود.میکروب بی محبتی، خیلی خطرناک است. اگر برود توی بدن آدم و لانه کند، همه زندگی را سرد و تاریک می کند. من این مطلب را با چشم خودم دیده ام.----------------------------
امام صادق (ع) فرمودند:«بدون تردید ،خداوند بر بنده خود به خاطر شدت محبت به فرزندش ،رحم می کند.» 3
رسول اکرم (ص) فرمودند: «آن کس نزد من از همه محبوب تر و روز قیامت نزدیک تر است که اخلاقش نیکوتر و تواضعش بیشتر باشد.»
------------------------------------------------
وقتی از دنیا رفت ، کسی اشک نریخت. فقط بچه هایش با چهره هایی محزون در مجلس نشسته بودند و مراسمی کاملا رسمی و البته آبرومندانه برایش گرفتند. همان طور که خودش می خواست. بعضی وقت ها فکر می کنم اگر همه آدم ها مثل او بودند چقدر دنیا سرد و بی روح می شد. خدا بیامرزدش ....[hr]
منابع:
1- بحارالانوار ،ج 67،ص 298،ح 23
2- کافی ،ج 2 ، ص 240، ح 35
3- کافی ،ج 6 ، ص 50 ، ح 5
4- قرب الاسناد،ص 22


یاسمین کاویانی (هفته نامه زن روز)