سلام
دوست عزیز این مشکل کودک باید جدی گرفته شود البته جای نگرانی نیست ولی باید برای اصلاح آن حتما اقدام کنید .اگر این مسئله ادامه پیدا کند در آینده یعنی کلاس اول کودک دچار وارونه نویسی میشود مشاورین محترم حتما در مورد این اختلال راهنمایی خواهند کرد.
با موردی مشابه این کودک  در ارتباط بودم توصیه مشاور برای این کودک این بود که :
1به هیچ وجه وقتی برای کودک نقاشی میکشید سروته نکشید  کودک را در کنار خود قرار دهید وبکشید نه در مقابل خود.
2-تمرین تکرار حرکات (خیلی مهم است) به این صورت که کودک در مقابل شما می ایستد شما دستتان را بالا میبرید او تقلید میکند به همین ترتیب حرکت سایر اعضای بدن شما را تقلید میکند.این کار رابه صورت بازی انجام دهید وبه دفعات (نام دیگر این تمرین حرکات آینه است)
3- به هیچ وحه جلو کودک راجع به مشکلش صحبت نکنید که حساس نشود
4-بدانید که این یک اختلال تکامل مغزی است که جای نگرانی ندارد ولی باید اصلاح شود.