باسلام
تو رو خدا یکی کمکم کنه
نمی دونم حقوق خصوصی ادامه بدم یا حقوق خانواده؟
بنظر شما شرایط کدام بهتر است؟؟؟/