سلام دوستان من 28سالمه شوهرم 9ماه ازخودم کوچکتره وبعداز3سال دوستی باهم ازدواج کردیم الان 4ساله که عقدیم ومن به خاطرشغل جدیدی که پیداکرده تقریبا2ساله که اومدم توشهر غریب دارم باهاش زندگی میکنم ولی اون قدرنمیدونه و هرچند وقت یه مورد مشکوک ازش میبینم هربارم کلی باهاش دعوا وقهر میکنم وحرف جدایی میزنم میگه پشیمونم وقول میده دیگه تکرار نکنه ولی دوباره چند وقت بعد همون آش و همون کاسه وقتی باهم دوست بودیم هم ازین رفتارا ازش میدیدم دورو بریام بهم میگفتن این به دردت نمیخوره اما من دوستش داشتم الانم دارم ولی نمیدونم این مشکل و چجوری حل کنم الانم فهمیدم 1هفتس با یه دختری تو فیسبوک دوست شده وبهش ازیه سیمکارت دیگه زنگ میزنه منم باهاش دعوا کردم اونم باهام قهره ومیگه بروهرکارمیخای بکن میگه برگردپیش مامانت.میگه من فقط میخاستم دختر رو سرکار بذاره میگه قصدی نداشتم تازه میگه میخوام واسه یکی از دوستام جورش کنم. توروخدا راهنماییم کنین بگین من چیکارکنم؟