متاسفانه تمام این اتفاقات و تجربیات اثر بدی می گذارند اما در هر فردی به نوعی، در شما به این شکل و در فرد دیگری به شکل دیگه. همونطور که قبلا هم نوشتم شما با مراجعه به هومیوپات به راحتی قابل درمان هستید. امیدوار باشید و پی گیر[hr]خواهش می کنم دوست عزیز
امیدوارم که در کنار مشاوره ای که اینجا می گیری از هومیوپاتی هم بهره بگیری و هر چه زودتر به آرامشی که نیاز داری برسی.