سلام من کارشناسی علوم تربیتی دارم میخوام ارشد مشاوره خانواده شرکت کنم اما نمی دونم بعدا برا سرکار رفتن مشکلی برام پیش میاد یانه؟ سال قبل روانشناسی بالینی شرکت کردم اما قبول نشدم حالا هم بین روانشناسی عمومی و مشاوره شک دارم کدوم رو انتخاب کنم از لحاظ آینده شغلی و بیشترین نزدیکی با رشته کارشناسیم برام اهمیت داره و اینکه از لحاظ سخت بودن زیاد هم بم فشار نیاره کدوم بهتره؟ و اینکه کارشناسیم پیام نور بوده و الان میخوام آزاد بخونم. مرسی