خواهش میکنم...امیدوارم راهکارها براتون مفید واقع شده باشن یا حداقل باری از نگرانی شما کم شده باشه...
فکر میکنم اگه تو نت سرچ کنین بتونین یه متخصص فراروانشناس پیدا کنین من کسی خاصی رو نمیشناسم ولی اینو میدونم درصورتیکه به ضمیرناخوداگاهتون دسترسی پیدا بشه, این حالتهای فعلیتون رو میشه برطرف کرد و این دسترسی با هیپنوتیزم امکان پذیره بنابراین اگه شما به روانشناسی که هیپنوتراپ باشه مراجعه کنین احتمال خیلی زیاد نتیجه خوبی میگیرین.
برای پیدا کردن هیپنودرمانگری که مورد تایید وزارت بهداشت ونظام روانشناسی باشه از سایت انجمن علمی هیپتونیزم بالینی ایران استفاده کنین.
issch.ir
آرزوی موفقیت و آرامش دارم براتون.