سلام مجدد به دوستان!

به موردهای تازه برخورد کردم: چند روز پیش که از سر کنجکاوی دوباره سراغ کیف پول همسرم رفتم دیدم همان قرص قرمز رنگ گرد اما به صورت جوییده شده بود.خبری از اون قرص آبی هم نبود خواهش میکنم اگه کسی اطلاعاتی در مورد ظاهر قرصها داره نظر بده. آخه همسرم آدم نکته سنج و محتاطی است ممکنه اگه این قرصها روان گردان هم باشه حتی کم مصرف کنه تا اثرات آن در ظاهرش دیده نشه.