سلام دوست عزيز به همياري خوش آمدين:

نگفتين شما و ايشون چند سالتونه؟ رابطه خانوادگيتون در چه حديه؟ چي شد كه به ايشون علاقه مند شدين؟ چه رفتارهايي از ايشون ديدين كه ميگين همچين بي علاقه هم نيست؟ علاقه تون  واقعي هست يا از رو احساسه؟ از خانواده كسي در جريان هست اگر بله نظرشون چيه؟