در موقعیتهایی که هورمون تستترون مرد- بیش از اندازه ترشح میشود یا به کلی ناپدید میگردد تغییرات معینی در شخصیت مرد روی می دهد.
پریود یا عادات ماهانه فرآیندی فیزیولوژیکی در بدن زنان است که در طول زندگی زنان بارها و بارها روی می دهد و زنان از این طریق آمادگی فیزیکی برای تکمیل چرخه ی تناسل بقا را پیدا می کنند. بسیاری بر این باورند که این فرآیند تنها مختص به زنان بوده و تنها زنان هستند که دارای عادات ماهانه و دوره هایی هستند که تغییرات عمده ای از نظر فیزیکی و روحی روانی در آنها پدید می آید.
اما مردان نیز همچون زنان دارای پریود اند با این تفاوت که این فرآیند یک فرآیند فیزیولوژیکی صرفنبوده و بیشتر جنبه ی روحی و روانی دارد (با در نظر گرفتن ارتباطات مستقیم فرآیندهای روحی و جسمی). بدین معنا که در مقاطع زمانی بین یک تا یک و نیم ماه یکبار، مردان به این دوره وارد شده و از نظر روحی و روانی به شدت تضعیف می گردند. زمانبندی این فرآیند ارتباط مستقیمی با میزان موفقیت مردان در کار، کسب درآمد، ارتباطات موفق با اطرافیان و حجم درگیری ها  و مشکلاتی که مرد با آنها دست و پنجه نرم می کند دارد. هرچه یک مرد از این جوانب با عدم موفقیت های بیشتری روبرو گردد مقاطع زمانبندی زودتر فرا رسیده و مدت زمان بیشتری به طول می کشد. در این دوران مردتمایلی به برقراری ارتباطات جنسی، مشارکت در انجام امور و پرداختن به گردش و تفریح نداشته و می توان گفت به نوعی حوصله ی انجام هیچ کاری را ندارد. در این دوران همسر و فرزندان باید همواره در کنار او بوده و او را تنها نگذارند اما نباید با تلاش مزاحمت آمیز برای تغییر این فرآیند وی را آزرده نمایند و باید اجازه دهند که این دوران به سرعت گذر نماید. (بد نیست تذکر داده شود هنگام پدید آیی سندرم پریود زنان نیز مردان باید چنین رفتاری را با همسران خود داشته باشند تا آن ها نیز از این دوره به راحتی بگذرند)
با اين که مردان دچار تغييرات هورمونی ماهانه نيستند مي گويند يک تغييرات دوره ای را مي‌توانند به نوع ديگری احساس کنند و به طورِ يقين نگاهی به تصوير دوره زندگي آنان ثابت ميکند که احساسشان درست است.
دکتر Levinson در مطالعات ۱۰ ساله خود نتيجه گرفت که زندگي مردان را ميتوان به ۴ مرحله يا فصل تقسيم کرد . وی در کتاب خود به نام “فصلهای زندگی مرد " ، گذر نيمه زندگی را که مردان اغلب از ۴۰ تا ۴۵ سالگی تجربه ميکنند،توضيح ميدهد.اين گذار برای بيشتر مردان مرحله بحرانی است.
دکتر Levinson می تويسد: مردی که دچار اين بحران است، غالباٌ غير منطقی است، ممکن است سايرين او را در بسياری از موارد “ آشفته ” يا “بيمار" بنامند. خود مرد يا کسانی که به رفتار او اهميت ميدهند ، بايد درک کنند که او يک دوره تکاملی را ميگذرند و درگيرِ وظايف نيمه زندگي خود است.
در مطالعه ای در استراليا حرارت بدن زنان با حرارت بدن همسرانشان در يک زمان جدول بندی شد.حرارت بدن بسياری از مردان در نيمه ماه همزمان با حرارت بدن همسرانشان بالا ميرفت .حرارت بدن زن به اين دليل بالا ميرفت که تخمدانها تخمک گذاری ميکردند. اما از نظرِ فيزيکی دليلی برای بالا رفتن حرارت بدن مرد موجود نبود. با اين حال اين نمودار نشانی از يک سازگاری بود.اين مطالعه نشان ميدهد که دوره های حرارتی بدن زن و مرد همانند بود يعنی زمانی که اين دو با هم با سازگاری زندگی ميکردند، حرارت بدنشان به هم نزديک بود.در ميان زنان و مردانی که روابط آشفته ای داشتند، تنها شمار کمی دارای درجه حرارت يکسانی بودند.


همانندی حرارت بدن يک مرد با زن و دوره های او ميتوانند تا حدی شدت يابد که وقتی زن باردار است مرد نيز نشانه هايی از بارداری داشته باشد! اين حالت بارداری مرد" سندرم کرچ نشستن" ناميده مي‌شود که از زبان فرانسه گرفته شده است. اين يک واژهِ بود که مردم شناسان برای تعريف مراسم مذهبی که پدران باردار در قبايل ابتدايي اجرا ميکردند به کار بردند به طورِ مثال، زمانی که همسرانِ انان در بسترِ زايمان بودند ، مردانی که متعلق به قبيله چوراتی در آمريکای جنوبی بودند، ادای زنانِ در حال زايمان را در می آورند و چند روزی در خانه استراحت ميکردند. امروز نيز سندرم کرچ نشستن يک تقليد مرد از بارداری زن است.

پژوهشها ها نشان داده است ، که بين ۲۰ تا ۳۰ درصد پدران باردار نشانه های بارداری را که شامل اشتهای بيش از حد، چاقی، تورم، تهوع و استفراغ و غيره است، را تجربه ميکنند. گزارشاتی موجود است از پدران که در نُه ماه بارداری همسرشان از سوء هاضمه رنج می بردند يک شيشه قرص بهمراه داشتند و وقتی همسرشان فرزند سلامی به دنيا می آورد اضطراب آنان نيز از بين می رفت و ديگر نيازی به قرص نداشتند حال آنها خوب می شد، اما مردانی نيز هستند که از افسردگی پس از زايمان هم به‌همراه همسرشان رنج ميرند حتی اگر همسرشان افسرده نباشد.


منبع: