--به دانش آموزان نحوه درک وپاسخ به سرنخ های اجتماعی را یاد دهید.اغلب دانش آموزان اتیستیک باید به شیوه درک عواطف ،تن صدا یا اشارات غیر کلامی،اصطلاح ها یا توصیف های انتزاعی را یا د بگیرند. 

--دانش آموزان دیگر کلاس را ترغیب کنید تا کودکان اوتیستیک را د کلاس تشویق کنند، کودکان اوتیستیک تمایل به گوشه نشینی و درون گرایی دارند.با آموزش دانش آموزان دیگر وارائه شیوه های مشارکت با کودکان اتیستیک به آنها ، فرصت های یادگیری برای این کودکان افزایش خواهد یافت. 

--فعالیت ها وقوانینی ایجاد کنید تا دانش آموزان در بحث ها وفعالیت هایی که کمتر به انها علاقه دارند، شرکت داشته باشند. 

--کودکان مبتلا به سندرم آسپرگرممکن است در یک زمینه علاقه زیادی به جستجوی اطلاعات داشته باشند به طور مشابه، یک کودک اوتیستیک،ممکن است نسبت به یک شیئ خاص علاقه نشان دهد، معلمان باید فرصت وقوانینی را ایجاد کنند که به این افراد امکان درگیری در دیگر فعالیت ها داده شود وجنبه های دیگر علائق ومهارتهای انها نیز رشد پیدا کند.  [size=13px]تهیه و تنظیم : مریم عبداللهی ( روانشناس، مشاور و درمانگر)[/size]  دپارتمان تحقیقات کلینیک فوق تخصصی آلومینا