خانوم راهله من ازتون خیلی ممنونم
این روزا حالم خیلی بهتره و امیدوارترم به زندگی
ولی فکر میکنم هنوز درصدی افسردگی دارم و بعضی وقتا بدون دلیل دلم میگیره و غصه میخوره ولی قصد دارم خودمو بیشتر سرگرم کنم و یه کلاس هنری برم تا بیشترم بتونم رو درسام تمرکز کنم چون الان تمرکزم خیلی کم شده و واقعا حواس پرتم