بهترین راه برای در امان ماندن از دلشکستگی ها اینه که هیچ چیز از هیچ کس توقع نداشته باشیم...