سلام!میدونم ممکنه بگیداینجاجاش نیست ولی من همینجاازهمه میخوام که برای من وهمه دعاکنندآخه الان امتحانات داره شروع میشه و........یه سری تلاش های دیگه.......ممنون التماس دعا