سلامومنم شکست عشقی خوردم ولی مال من فرق میکنه.من اوایل میگفتم عشق و عاشقی همش کشکه و مال فیلماست .از بد روزگار یه دختره ای عاشق من شد منم هیچ حسی نداشتم بهش منم کم کمک ازش خوشم اومد و تبدیل شدم به یه عاشق که جونم بهش وابسته شد .خیلی همدیگه رو دوست داشتیم بهم قول دادیم هیچوقت همدیگه رو ترک نکنیم .یه روز نمیدونم چم شد حرفای بدی بهش زدم بهش توهین کردم .اونم تاب نیاورد و رفت از پیشم و منو گذاشت و یه دل شکسته.کاشکی زمان برمیگشت و تا حالا تو عمرم اینقدر حسرت نمیخوردم.دختری که بخاطر من هر کاری میکرد حتی از مادرش کتک خورد منو خیلی دوست داشت طوری که من خودمو دوست نداشتم اینقد که این داشت.همیشه از روزی که بخوام از دستش بدم میترسیدم اون روز دقیقا 1 ماه پیش بود.یک ماه التماس کردم که برگرده ولی نگشت و بهم گفت تو پررویی تو بی ادبی تو هر چی از دهنت در میاد گفتی.خیلی بده کسی راجبت بد قضاوت کنه نه؟ای کاش همچین ادمی بودم ای کاش دروغگو بودم .بدیش اینجاست که من ادم خیلی ساکتیم و ختی بهم میگن سایلنت
ما اسم بچمون رو هم انتخاب کرده بودیم بچه ای که قرار بود شیش هفت سال دیگه به دنیا بیاد.مادر دختره منو داماد خودش میدونست به فامیلاشون گفته بود پسره نیازی به تحقیق نداره حالا اگه بفهمه به دخترش چیا گفتم میگشه منو .ولی اگه من ادم بی ادبی بودم جلو دوستاش معذرت خواهی نمیکردم ازش .خودمو خرد کردم جلوش ولی جوابش یک کلمه نه برو دیگه نمیخوام ببینمت.انگار داشتم با یه غریبه حرف میزدم.
الان موندم در اینده عاشق کی بشم؟من ادمیم به یکی دل بستم دیگه نمیتونم با کسی دیگه ای باشم.دختره فرشته بود از لحاظ زیبایی،هوش،ادب،رفتار،اخلا ق کلا یک بود تا حالا تو زندگیم از دختری به قدر این خوشم نیومده بود.
میخوام دلداری بدید تا اروم شم یک ماهه تو خودم هستم دادشم میگه چت شده؟چی بگم بهش.اگه بگم میخنده بهم
کاکشی تاپیک اشناییمون رو که مال چهار ماه پیشه رو میخوندید بعد اون دختر رو با این دختر مقایسه میکردید من از اینجا میسوزم که چرا کسی که بخاطر من خودشو به اب و اتیش میزد اینجوری از پیشم رفت