خانمي با خوشحالي از سر کار به خانه مي آيد به شوهرش خبرهاي خوبي بدهد. وقتي به خانه مي رسد با هيجان به شوهرش اطلاع مي دهد که در شغلش ترفيع يافته است و مي خواهد جزئيات را مو به مو با او در ميان بگذارد. اما شوهر، طبق معمول تمايلي به صحبت کردن و يا شنيدن نشان نمي دهد. او تنها لبخندي مي زند و تبريک مي گويد و سپس به سراغ کارهاي خود مي رود.

زن براي هزارمين بار از خود مي پرسد که چرا او و شوهرش خيلي کم با هم حرف مي زنند و چرا او تمايلي ندارد در مورد ارتقاي شغلي من بيشتر بداند: «من مي دانم که او به من اهميت مي دهد و از پيشرفت من خوشحال مي شود. هر وقت از او مي پرسم آيا مشکلي وجود دارد، مي گويد نه، همه چيز عالي است، اما به گمان من اين طور نيست. در حقيقت، سکوت او به شدت بر رابطه ما تأثير گذاشته. من احساس آزردگي، عصبانيت و گيجي مي کنم.»


سکوت شايد بدترين مشکلي باشد که يک زوج خوشبخت مي توانند با آن مواجه شوند. مشکلي که در نگاه خيلي ها مشکل به حساب نمي آيد اما مي تواند کيفيت زندگي را 50 تا 70 درصد کاهش دهد. اگر تازه ازدواج کرده ايد و هنوز در دوران پر شر و شور نامزدي به سر مي بريد ممکن است خيلي با اين موضوع درگير نشده باشيد اما اين به معني آن نيست که هيچ وقت با چنين مشکلي رو به رو نخواهيد شد. پس لازم است قبل از رو در رو شدن با اين مشکل آمادگي هايي را کسب کنيد:
طي دوران رشد، دختران براي اين که احساساتشان را بروز دهند تشويق مي شوند و پسران مي آموزند که اين کار زنانه، بيهوده و بي نتيجه است. بنابراين، مردان با در خود فرو رفتن به اين فکر مي کنند که براي مواجهه با مشکل چه راهکارهايي وجود دارددر آغاز رابطه، مرد بيشتر صحبت خواهد کرد تا خواسته هاي خود را اعمال کند. سپس، به تدريج، صحبت هاي او کمتر و کمتر مي شود. اما زن هنگامي که با مردي احساس راحتي کند، بيشتر صحبت مي کند. يکي از عمده ترين دلايلي که زنان و شوهرانشان در ارتباط برقرار کردن با همديگر مشکل دارند اين است که آنها تصورات متفاوتي از موضوع صحبت خود دارند. در ادامه سه شکايت رايج تري که زنان در اين مورد دارند ذکر مي شود.


در مورد احساساتش حرف نمي زندبرخي زن ها مي گويند که نامزد يا همسرشان هنگامي که ناراحت يا افسرده اند صحبت نمي کنند. اين سکوت براي زنان کشنده است، زيرا به فکر فرو مي روند که چه مشکلي پيش آمده است. روان شناسان مي گويند که اين به طور طبيعي اتفاق مي افتد. زيرا پسران و دختران در طول دوران رشد مي آموزند که هيجاناتشان را به طور متفاوتي ابراز کنند. رابرت مي هي، روانشناس، مي گويد طي دوران رشد، دختران براي اين که احساساتشان را بروز دهند تشويق مي شوند و پسران مي آموزند که اين کار زنانه، بيهوده و بي نتيجه است. بنابراين، مردان با در خود فرو رفتن به اين فکر مي کنند که براي مواجهه با مشکل چه راهکارهايي وجود دارد.پيگير حرف نمي شود و گفت و گو را ادامه نمي دهدنوع گفت و گوي زنان که گفت و گوي آزاد است اغلب باعث مي شود که مردان دنبال حرف را نگيرند. زنان به جزييات شخص علاقه مندتر هستند. آنها از شوهرانشان انتظار دارند در اين نوع گفت و گو شرکت کنند، اما اغلب مردها نمي دانند چگونه مي توانند اين کار را بکنند براي مرد صحبت صميمي به معناي حرف زدن از احساسات و جزئيات شخصي نيست. مرد تمايل دارد در مورد مباحث تکليف محوري مثل فرستادن بچه ها به دانشگاه و افزايش ماليات و حقوق بحث کند. او نمي تواند به موضوعي بپردازد که نمي تواند بر آن تأثير بگذارد.


با همه صحبت مي کند جز منبرخي زن ها گله مي کنند هنگامي که شوهرانشان از سر کار به خانه مي ايند، به آنها مي گويند حوصله صحبت کردن ندارند، چون خيلي خسته اند اما اگر همان موقع يک دوست با آنها تماس بگيرد، زمان زيادي با او صحبت مي کنند. براي زن گفت و گو نشان دهنده دلبستگي، علاقه و محبت است. اما براي مرد گفت و گو کار است، زيرا آنها از آن براي تحت تأثير قرار دادن ديگران و بازگو کردن اطلاعات استفاده مي کنند. در خانه آنها تمايل دارند آرامش داشته باشند و دوست ندارند بحث کنند. زنان و مردان به رغم ديدگاه هاي متفاوتشان، مي توانند مشکلات ارتباطي شان را حل کنند. پس براي اين که شوهرتان با شما درد دل کند اين راهبردها را به کار گيريد:


ـ زمان مناسبي را براي گفت و گو انتخاب کنيد: اين مسأله بسيار مهم است. شما ممکن است که بسيار علاقمند باشيد که بعد از بازگشت از کار، با شوهرتان صحبت کنيد، اما او در آن موقع نياز به آرامش داشته باشد. پس بهترين راه اين است که بعداً گفت و گو کنيد.


ـ در مقابل سکوت شوهرتان سکوت نکنيد: گاهي اوقات سکوت مرد باعث ايجاد احساس ناکامي و عصبانيت در زن مي شود. براي اجتناب از اين موقعيت، موقعي که شوهرتان پاسخ نمي دهد سکوت نکنيد. به او بگوييد: «مي تواني به من بگويي چرا براي تو سخت است بگويي به چه فکر مي کني؟» اگر او باز هم پاسخ نداد، راحت از کنار سکوتش رد نشويد. به او بگوييد تمايل داريد در مورد آينده صحبت کنيد. او را متوجه کنيد که شما انتظار شنيدن پاسخ داريد.براي زن گفت و گو نشان دهنده دلبستگي، علاقه و محبت است. اما براي مرد گفت و گو کار است، زيرا آنها از آن براي تحت تأثير قرار دادن ديگران و بازگو کردن اطلاعات استفاده مي کنندـ جزييات را بپرسيد:
سؤالات دقيق بپرسيد. اين گونه سؤال نکنيد که «امروز کار چطور بود؟» زيرا او مي تواند در يک کلمه جواب بدهد که عالي بود يا افتضاح بود. در مقابل، از جزئيات کارش سؤال کنيد. مشخص تر شدن سؤال باعث مي شود که او با احتمال بيشتري به سؤال شما به طور جزئي و با دقت پاسخ بدهد.
ـ مراقب اشاره هاي غير کلامي تان باشيد:

اگر شما هنگام صحبت کردن کتاب ورق بزنيد، کار را براي اين که شوهرتان ساکت بماند آسان کرده ايد. براي بهتر شدن گفت و گو سعي کنيد حالت چهره تان خنثي باشد، بدنتان آرام و لحن صدايتان نه بسيار بلند باشد، نه بسيار آرام.

ـ علائق مشترکتان را توسعه دهيد: زوج هايي که همه توجهشان را بر بچه ها يا کارشان متمرکز مي کنند اغلب در مي يابند که بسيار کم با همديگر صحبت مي کنند. شرکت در فعاليت هاي متفاوت و جديد از جمله پياده روي و مسافرت همراه با همسرتان باعث مي شود که شما به مقدار بسيار بيشتري با همديگر صحبت کنيد.


ـ با دقت گوش دهيد: هنگامي که شوهرتان صحبت مي کند، به حرف هاي او توجه کنيد و اجازه ندهيد ذهنتان منحرف شود. مهارت هاي گوش فرا دادن فعال را به کار ببريد. چيزي را که شوهرتان مي گويد به زبان خودتان بازگو کنيد. هنگام صحبت او مخالفت نکنيد و وسط حرف هايش نپريد. گوش فرا دادن فعالي مي تواند به او کمک کند تا راحت باشد.


ـ منصفانه بحث کنيد: اکثر زوج ها نمي دانند که چگونه بحث سالمي داشته باشند. بسياري از مردان تلاش مي کنند به طور کلي از بحث کردن اجتناب کنند، زيرا مي ترسند که اين بحث تبديل به يک مشاجره توان فرسا شود. براي مقابله با اين مسأله ياد بگيريد که سازنده بحث کنيد. از به کار بردن الفاظ منفي، جملاتي که با «تو هرگز ...» يا «تو هميشه ...» شروع مي شوند، ايجاد احساس گناه و دوباره مطرح کردن اشتباهات گذشته اجتناب کنيد. در مورد اين که اکنون چه احساسي داريد صحبت کنيد و به نقشتان در بروز مشکل اشاره کنيد. همه تقصيرها را به گردن شوهرتان نيندازيد؛ حتي اگر فکر مي کنيد واقعاً در اين مورد خاص او مقصر است.


ـ از مشاوران و روانشناسان کمک بگيريد: اگر شما راهبردهاي بالا را به کار گرفتيد اما هنوز مشکل وجود دارد، سراغ مشاور برويد.منبع: بخش کلوب ازدواج تبيان
برگرفته از ساج به نقل از Readers Digest