روشهاي جديد خواستگاري
خواستگاري در اصطلاح به معناي درخواست مرد از زن براي ازدواج مي باشد. خواستگاري عمدتا و در اکثر نقاط جهان از ناحيه مرد صورت مي گيرد و اين قريب به فطرت و طبيعت انساني است.در فرهنگ ما ايرانيان عمل خواستگاري قبل از مراسم عقد و اجراي صيغه نکاح صورت مي گيرد و چنانچه مورد قبول واقع شود اين فاصله زماني ميان خواستگاري و اجراي مراسم عقد شرعي را نامزدي گويند.خواستگاري نخستين قدم براي ازدواج است. پيوند ازدواج که بين زن و مرد بسته مي شود، در نقاط مختلف همراه با آداب و رسوم خاصي است که ممکن است از جايي به جاي ديگر تفاوت داشته باشد. وقتي صحبت از خواستگاري به ميان مي آيد اولين مفهومي که به ذهن خطور مي کند تقاضاي ازدواج و پيشنهاد تشکيل خانواده از سوي مرد به وسيله خويشان، خانواده و دوستان وي است اما اين درخواست و پيشنهاد مي تواند شکلها و تنوعهاي مختلفي به خود بگيرد.


البته خواستگاري هايي که در حال حاضر عمدتا صورت مي گيرد داراي دو شکل اساسي است:


1- خواستگاري با آشنايي قبلي


الف- آشنايي دختر و پسر

ب- آشنايي دو خانواده2- خواستگاري بدون آشنايي و با معرفي شخصي ديگر


وقتي صحبت از خواستگاري به ميان مي آيد اولين مفهومي که به ذهن خطور مي کند تقاضاي ازدواج و پيشنهاد تشکيل خانواده از سوي مرد به وسيله خويشان، خانواده و دوستان وي استاز عنوانهاي ذکر شده کاملا مشخص است که منظور ما از هر يک از اين نحوه هاي خواستگاري چيست؟ چرا که عمدتا ازدواجهايي که در اطراف و اقوام و يا حتي خانواده خود ما صورت مي گيرد، شامل يکي از همين روشها مي باشد اما در سالهاي اخير شکلهاي ديگري از خواستگاري نيز رواج يافته که در ادامه براي شما عنوان مي شود:خواستگاري از همکلاسي، همکار و ...


امروزه با افزايش فعاليتهاي اجتماعي و تحصيلي دختران، ميزان حضور آنها در جامعه افزايش چشم گيري يافته و به اين ترتيب از اين طريق امکان ارتباطات اجتماعي ميان دختران و پسران افزايش يافته و افزايش اين ارتباط به طور قطع زمينه هاي آشنايي بيشتر براي ازدواج را فراهم مي آورد. هر چند که محيط دانشگاه و يا محيطهاي کاري مي تواند بستر مناسبي براي آشنايي و شناخت جوانان از يکديگر باشد اما به نظر مي رسد برخي از افراد در اين نحوه از خواستگاري آداب آن را فراموش کرده و در نتيجه آسيبها و مشکلاتي به وجود آورده که برخي از آنها عبارتند از:


- شان و شخصيت دختر ناديده گرفته شده و لطمه مي بيند

- برخي از جوانان فراموش مي کنند که محيط کار يا دانشگاه تنها فضايي مناسب براي آشنايي طرفين از يکديگر است و به همين دليل خواستگاري کردن را با دوستي هاي فاقد معيار اشتباه گرفته و به بهانه شناخت بيشتر(بدون اطلاع والدين)مدتهاي مديدي در ارتباط و دوستي بوده و به تبع آن نتيجه چنين رابطه طولاني مدتي ايجاد بدبيني و بدگماني است و اگر بنا به هر دليل اين ازدواج سر نگيرد، اين ارتباط نتيجه اي جز از دست رفتن فرصتهاي ازدواج براي هر دو طرف بخصوص دختر مي شود.البته بايد توجه داشت که بسياري از افراد از همين طريق همسر مناسب خود را يافته و با کمک و مساعدت خانواده توانسته اند زندگي موفق و شايسته اي را براي خود پايه ريزي کنند اما متاسفانه در اين بين برخي از افراد به بهانه خواستگاري، مقدمات سواستفاده از دختران را فراهم مي آورند.خواستگاري دختر از پسر

اين روزها شايد سوال برخي از دختران اين باشد آيا درست است که يک دختر از يک پسر خواستگاري کند؟ و حتي برخي پا را از اين هم فراتر گذاشته و حتي ازدواج نيز کرده اند. بنابراين با توجه به مشاهده اين نحوه خواستگاري در ميان برخي از افراد تقاضاي ازدواج دختر از پسر را مي توان نوع ديگري از خواستگاري به شمار آورد. اما براستي اين نحوه خواستگاري درست است يا خير؟


احتمالا اکثريت افراد با اين جمله موافق هستند که" زن اهل ناز است و مرد اهل نياز" زن مظهر حيا و پذيراي عشق و مرد جلوه تمنا و طلب و اعلام عشق است. لذا گرايش مرد به زن و به تبع آن خواستگاري مرد از زن کاملا طبيعي و مطابق با خواسته ذاتي آدمي است در صورتي که به نظر مي رسد برخي از افراد بدون توجه به اين گرايش طبيعي، سعي در تغيير آن داشته و الگوهاي رفتاري جديدي را در پيش مي گيرند.
با اين اوصاف در صورتي که دختري قصد خواستگاري از پسري را دارد، بهتر است که اين پيامدهاي منفي را در نظر گرفته باشد:


زن مظهر حيا و پذيراي عشق و مرد جلوه تمنا و طلب و اعلام عشق است. لذا گرايش مرد به زن و به تبع آن خواستگاري مرد از زن کاملا طبيعي و مطابق با خواسته ذاتي آدمي است


1- اگر پاسخ پسر منفي باشد، دختر احساس شکست و سرخوردگي مي کند در حالي که جواب منفي براي پسران قابل تحمل بوده و در صورت پاسخ منفي دختر، به خواستگاري فرد ديگري مي رود.

2- احتمال تمسخر و آزارهاي بعدي و .. از جانب برخي پسران وجود دارد.

3- بيان اين نوع تقاضا، فکر سواستفاده از دختر را در ذهن برخي از پسران ايجاد مي کند

4- حتي در صورت سرگرفتن اين نوع ازدواجها، احتمال دارد که در زندگي مشترک آينده ، در تنش ها و اختلافات اين مساله به عنوان ابزاري براي تحقير دختر به کار گرفته شود و اين مساله براي دختران بسيار رنج آور خواهد بود.خواستگاري اينترنتي

آغاز خواستگاري اينترنتي از چت کردن است. اگر شما با اينترنت آشنايي جزيي داشته باشيد به احتمال زياد با فضاي چت روم نيز آشنا هستيد. در بسياري از موارد، افراد چت کردن را وسيله اي مناسب براي برقراري ارتباط با افراد مختلف (حتي با افرادي از ملل گوناگون) استفاده مي کنند اما متاسفانه امروزه مشاهده مي شود که تعداد زيادي از جوانان و نوجوانان از اين فضا به درستي استفاده نکرده و حتي برخي از آنان براي انتخاب همسر آينده خود بهره مي برند.


در اين فضا چون افراد ارتباط رو در رو و حضوري با يکديگر ندارند لذا تنها استناد به صداقت طرفين گفتار آنهاست و چون اغلب نوجوانان و جوانان احساسي و عاطفي برخورد مي کنند، به سخنان غير واقعي طرف مقابل يا تناقض هاي گفتاري وي توجه نداشته و پس از گذشت مدتي دچار عشق مجازي شده و به تدريج به اين نتيجه مي رسند که تنها فردي که مي تواند آنها را درک کرده و با او ازدواج کنند همين دوست اينترنتي است و به اين طريق بدون اطلاع خانواده ها و بر اساس استدلال ناقص و غير منطقي خود از طرف مقابل خواستگاري مي کنند. به طور قطع اين طريق خواستگاري و ازدواج داراي آسيبها و مشکلات خاص خود بوده و به نوعي ازدواج نسنجيده و کورکورانه به شما مي رود که با توجه به موضوع اين مقاله مجالي براي پرداختن به آسيبهاي اين نوع ازدواج نيست.

و سخن آخر اينکه ...

نظر به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تاثير آن در تداوم و استحکام خانواده، تربيت فرزندان، داشتن زندگي سالم توأم با رضايت و خوشبختي و احساس موفقيت ، ضرورت دارد دختران و پسران هنگام ازدواج دقت و توجه کافي را به خرج داده و تحت تاثير احساسات خود قرار نگرفته و اقداماتي را انجام ندهند که نتيجه اي جز پشيماني به همراه نداشته باشد. با بهره گيري از راهنمايي هاي والدين و بزرگترها و همچنين استفاده از خدمات مشاوره اي مي توانيد با گامهاي راسخ تر و آرامش و اطمينان بيشتري در راه پرپيچ و خم ازدواج و تشکيل خانواده گام نهاده و در نهايت در اين امر مهم موفق باشيد.منبع: گروه خانواده و زندگي سايت تبيان- مريم عطاريان