بسیار دیده می شود که دختری سالم عاشق مردی معلول یا جانباز شده و یا بالعکس؛ پسری سالم از دختری معلول خواستگاری می کند. این افراد که معمولاً دارای روحیه ای حساس هستند، موفقیت در زندگی مشترک و آینده خود را در ازدواج با فرد مورد نظر (حتی با وجود محدودیت های جسمی) می بینند. اما مدام در میان دو حس شک و یقین دست و پا می زنند و از خود می پرسند: آیا ازدواج با فردی که از نظر جسمی ناتوانی هایی دارد، درست است یا نه؟


ازدواج فرد سالم با فردی که از نظر جسمی ناتوانی هایی دارد، به نام ازدواج ایثارگرانه شناخته می شود. زیرا این ازدواج ها از قاعده همتایی خارج و نوعی ایثار است؛ بنابراین هر کسی توان انجام این ازدواج و زندگی با چنین فردی را ندارد.تنها افرادی قادر به انجام این گونه ازدواج ها هستند که دارای روحیه و ویژگی های خاصی بوده و هدف و انگیزه ای عالی، سعه صدر و تحملی قوی دارند.بسیار دیده می شود که برخی از افراد به علت اینکه به شدت عاطفی هستند تصمیم به ازدواج با فردی جانباز یا معلول می گیرند اما متاسفانه این تصمیم آنها از روی دلسوزی و احساسات زودگذرشان می باشد. برای ازدواج با چنین افرادی باید به چند نکته بسیار مهم توجه کرد:


1. این افراد باید پیش از ازدواج به مراکز بهزیستی و بنیادهای مخصوص مراجعه کرده و از مشاوران آنها در مورد حال و هوای افراد معلول یا جانباز، معضلات جسمی و مشکلات زندگی آنها پرس و جو کنند. آنها بدین وسیله می توانند با ویژگی های جسمی، روحی و روانی فرد مقابل و نیز میزان نیاز وی به مراقبت آشنا شوند و ببینند که آیا توان جسمی و روحی آنها در حد زندگی با چنین افرادی هست یانه؟ سپس تصمیم بگیرند.


2. حتماً چند جلسه با خانم ها یا آقایانی که تجربه چنین ازدواجی دارند و با چنین افرادی زندگی کرده اند، صحبت کنند تا با مشکلات چنین زندگی آشنا شوند.


3. به پیامدها و سختی های زندگی آینده شان بیندیشند. فقط مقصدی عالی و الاهی است که توان تحمل چنین سختی هایی را به انسان می دهد.


4.به مسائل اخلاقی، رفتاری و فرهنگ خانوادگی فرد مقابل نیز توجه کنند.


5. به احتمال عقیم بودن یا عقیم شدن فرد مقابل نیز توجه داشته باشند. آنها باید بدانند که ممکن است در آینده از داشتن فرزند هم محروم باشند.

پس از بررسی های بالا و در نهایت می توانید تصمیم بگیرید که آیا می توانید تا آخر عمر با چنین فردی زندگی کنید ولی ناتوانی ها و بیماری هایش را به رخش نکشید.


از آیت الله قمی پرسیدند: نظر شما درباره ازدواج با جانباز یا معلول چیست؟ ایشان فرمودند: ازدواج کن ولی با همسری که عشق و لذت تو را به سمت او ببرد نه ترحم و نفرت.


در رابطه با موفقیت در ازدواج با افراد معلول و جانباز چند نظریه وجود دارد
- برخی می گویند به طور معمول خانم هایی که تجربه ازدواج پیشین داشته اند به دلیل تجربه و آگاهی بیشتر در زمینه همسرداری، در این گونه ازدواج ها موفق ترند.
- برخی نیز ازدواج دونفر با وضعیت مشابه و در حقیقت همتایی را (یعنی ازدواج دو معلول یا جانباز با یکدیگر) پیشنهاد می دهند. به این دلیل که یکدیگر را بهتر درک می کنند و احتمال اینکه در زندگی آینده شان بر سر هم منت بگذارند منتفی است. البته این پیشنهاد در صورتی عملی است که دونفر متکی به غیر نباشند.


آنچه مسلم است این است که برای موفقیت در این گونه ازدواج ها باید بر اساس فکر و اندیشه و مشاوره با اهل فن تصمیم گرفت. در این مواقع احساسات یا نیاتی چون برای رضای خدا، دلسوزی و... هیچ معنا و جایی ندارد.منبع: اکرم اشرفی نژاد
بخش کلوب ازدواج تبیان
برگرفته از: گلبرگ زندگی، حسین دهنوی