بيماري جسمي قادر است تغييرات شيميايي و هورموني در بدن ايجاد كند و در فرد مبتلا به بيماري جسمي باعث بروز اختلال رواني شود. معصومه افسري كارشناس اداره سلامت روان در گفت و گو با خبرنگار وب‌دا ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: جسم و روان، دو جنبه از وجود انسان هستند كه با تأثير مداوم بر يكديگر، وضعيت يكي از آنها مي‌تواند تعيين كننده وضع ديگري باشد.
وي افزود: كم كاري تيروئيد موجب پايين آمدن سطح هورمون تيروئيد و كاهش سروتونين و در نتيجه، منجر به بروز افسردگي مي‌شود همچنين پركاري تيروئيد نيز مي‌تواند اضطراب، علائم خشم و پرخاشگري در بيمار را در پي داشته باشد. افسري ادامه داد: بيماري‌هاي جسمي توانايي جسماني و عملكرد فرد را دچار اختلال مي‌كند و براي بيمار وضعيت نااميدكننده‌اي بوجود مي‌آورد كه منجر به كاهش اعتماد به نفس و اميدواري وي خواهد شد. اين روان‌شناس با اشاره به اين كه بيمار در مدت بيماري جسمي خود نمي‌تواند كارآيي هميشگي خود را داشته باشد و بسياري از فعاليت‌هايش محدود مي‌شود، گفت: اين وضعيت، بيمار را دچار اضطراب، خشم و افسردگي كرده و وي را با فشار روحي و بحران رواني مواجه مي‌كند. به گفته افسري، بيمار مبتلا به سرطان به دليل علائم ناتوان‌كننده بيماري، ممكن است توان سازگاري با شرايط اين بيماري و اميد به زندگي خود را از دست داده و دچار افسردگي شديد شود. كارشناس اداره روان درباره مقابله با اين وضعيت تأكيد كرد: پذيرش بيماري، پذيرش درمان بيماري و همكاري با پزشك معالج، برقراري ارتباط اجتماعي مؤثر، انجام فعاليت‌هاي هنري، تقويت ارتباط با خدا، ورزش و شوخ طبعي و نشاط از اقداماتي است كه به بيمار، خانواده و اطرافيان وي كمك مي‌كند تا بتوانند وضع جسماني خود را پذيرفته و با آن سازگار شوند.

منبع:علوم پزشکی