سلام

در ادامه مطالب کارگاه آموزشی ویژه همسران، مطلب زیر رو از کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی قرار می دهیم.

چگونه گوش کنیم؟

به همین ترتیب اگر مردی به تفاوت میان خود با جنس مخالف پی نبرد، وقتی قصد کمک به همسرش را دارد، وضع را بدتر می کند. مرد باید بداند که وقتی همسرش درباره مشکلات سخن می گوید در واقع قصد نزدیک شدن به او را دارد نه این که منتظر شنیدن راه حل های اوست. مواقع بی شماری زن می کوشد احساسات خود را درباره اتفاقات روزمره با شوهرش در میان بگذارد اما شوهرش در اندیشه کمک به اوست و به همین دلیل حرف او را قطع می کند تا راه حل های بی شماری را به او ارائه دهد. در این حالت، مرد نمی داند که چرا همسرش احساس خشنودی نمی کند.

برای نمونه، ماری پس از یک روز خسته کننده به خانه می آید. او می خواهد در مورد کارهای روزمره با شوهرش صحبت کند و می گوید: «آنقدر گرفتاری و کارم زیاد است که فرصت ندارم به خودم برسم.» تام در جواب می گوید بایستی کارت را رها کنی، مجبور نیستی این قدر کار کنی. دنبال کاری باش که دوست داری. ماری: «اما من کارم را دوست دارم. فقط آن ها از من انتظار دارند که در یک چشم به هم زدن، همه کارها را انجام دهم.»

تام: «به حرفشان گوش نکن. فقط کاری را که از عهده ات ساخته است انجام بده.»
ماری: «راستی! من به کلی فراموش که امروز به عمه ام سری بزنم.»
تام: «ناراحت نباش او خودش موقعیت تو را درک می کند.»
ماری: «اما می دانی که او خیلی گرفتار است و به کمک من نیاز دارد.»
تام: «تو بیش از حد نگرانی و به همین دلیل این قدر ناراحتی.»
ماری با عصبانیت گفت: «من همیشه ناراحت نیستم. حالا می شود حرفی نزنی و فقط به حرف هایم گوش کنی؟»
تام: «دارم گوش می کنم.»
ماری: «اصلاً چرا من باید ناراحت باشم؟»

بعد از این بگو مگو، ماری ناراحت تر از زمانی بود که وارد خانه شد و انتظار صمیمیت و همراهی را می کشید. تام هم ناراحت بود و نمی دانست مشکل چیست. تام قصد کمک داشت، اما روشی را که برای کمک و حل مشکل انتخال کرده بود، مؤثر نبود.
تام بدون آگاهی از شیوه زندگی در سیاره ونوس، نتوانست درک کند که چقدر برای همسرش اهمیت داشت که به حرف های او گوش کند و راه حل ارائه ندهد. راه حل های تام فقط وضع را بدتر کرد. می دانید که وقتی یک نفر در حال حرف زدن است، ونوسی ها هرگز راه حل پیشنهاد نمی دهند. یکی از راه های احترام گذاردن به یک ونوسی این است که با شکیبایی و علاقه به حرف های او گوش دهند و به گونه ای درست درصدد درک احساسات وی باشند.

تام نمی دانست که فقط با گوش دادن به حرف های ماری که بازگو کننده احساساتش بود، احساس آرامش خیال و خرسندی وصف ناپذیری را می توانست در او به وجود آورد. تام وقتی شناخت کافی در مورد ونوسی ها پیدا کرد و دریافت چقدر آن ها به حرف زدن نیاز دارند، کم کم فهمید که چگونه به حرف های آنان گوش فرا دهد.

حالا وقتی ماری خسته و کوفته به خانه می آید، نحوه حرف زدن آن ها کاملاً فرق کرده است. مثلاً بدین گونه با هم صحبت می کنند: ماری می گوید: «آن قدر گرفتاری کاری ام زیاد است که فرصت ندارن به خودم برسم.» تام نفس عمیقی می کشد و با آرامشی کامل می گوید: «به نظرم روز خسته کننده ای داشته ای؟» ماری: «آن ها از من انتظار دارند که در یک چشم بهم زدن، همه کارها را انجام دهم. دیگر نمی دانم چه کار کنم.»

تام لحظه ای سکوت کرد و گفت: «که این طور.» ماری: «حتی فراموش کردم که به عمه ام سری بزنم.» تام: «تو واقعاً خوبی. بیا این جا کنارم بنشین.»

ماری کنار تام نشست و احساس آرامش کرد. ماری گفت: «از حرف زدن با تو لذت می برم. واقعاً در کنارت احساس شادی می کنم. از این که به حرف هایم گشو می کنی، ممنونم. حالا من احساس خیلی بهتری دارم.»

در این لحظه هم ماری و هم تام احساس بهتری داشتند. تام از این که دید گوش دادن به حرف های همسرش چقدر در شادی او مؤثر بوده، حیرت زده شده بود. تام با توجه به این آگاهی تازه از تفاوت های میان خویش و همسرش، فهمید که گوش دادن به حرف های او آن هم بدون ارائه پیشنهاد تا چه اندازه اهمیت دارد؛ ماری نیز دریافت که همراهی و پذیرش رفتار شوهرش بی آن که رفتار او را مورد انتقاد قرار دهد و یا توصیه ای نا به جا بکند، چقدر مهم است.

حال به گونه ای خلاصه به دو اشتباه بزرگ مشترکی که در روابط زناشویی مرتکب آن می شویم، اشاره می کنیم:

1 _ وقتی زن ناراحت است، مرد به منظور تغییر احساسات وی، به آقای همه فن حریف تبدیل می شود و برای رفع مشکلات همسرش، پی در پی راه حل نشان می دهد و از این راه احساسات او را جریحه دارتر می کند.

2 _ وقتی مردی مرتکب اشتباه می شود، زن در جهت تغییر رفتار شوهرش، به مسئول انجمن بهبود خانواده تبدیل می گردد و به ارائه توصیه ها و پیشنهادهای ناخواسته و نا به جا می پردازد و یا از او انتقاد می کند.

منبع اینترنتی