سلام دوستان خوبم

سامانه اعتباردهی به اعضا، مشابه با سابق مجددا راه اندازی شد. البته به جز برای بخش گروهها، تا جنبه تخصصی سایت حفظ بشه

شکل ستاره در زیر ارسالها مشخص هست.