غدد پوست

غدد عرق: در بدن دو نوع کلی از غدد عرق وجود دارد. یک نوع که به آن غدد عرق «اکرین» گفته می‌شود، بطور منتشر در تمام بدن و مخصوصا کف دست‌ها و پا‌ها یافت می‌شود.

منشا تعریفی که به طور طبیعی در نتیجه افزایش درجه حرارت محیط و یا فعالیت فیزیکی ایجاد می‌شود این غدد هستند. نوع دیگر که به آن‌ها غدد عرق «آپوکرین» گفته می‌شود، به طور عمده در زیر بغل‌ها و نواحی تناسلی یافت می‌شود و ترشحات حاصل از آن‌ها در ایجاد بوی بدن دخالت دارند.

درطی بارداری فعالیت و ایجاد غدد عرق اکرین بطور قابل ملاحظه‌ای در تمام بدن بجز کف دست و پا افزایش می‌یابد که این افزایش تعرق احتمالا منجر به افزایش شیوع جوش‌های عرق سوز نیز می‌شود.

درمقابل، فعالیت غدد عرق آپوکرین کاهش یافته و سبب می‌شود تا برخی از بیماری‌های مربوط به آن‌ها نظیر عرق جوش غدد آپوکرین در طی بارداری تخفیف پیدا کنند.

غدد چربی: میزان ترشح غدد چربی پوست در حین بارداری حاملگی افزایش یافته و پس از زایمان به حالت طبیعی بر می‌گردد.

همچنین در دوران بارداری غدد چربی روی هاله نوک پستان بزرگ شده و به صورت برجستگی‌های کوچک قهوه‌ای رنگ ظاهر می‌شوند. این پدیده بیشتر در سه ماه دوم و سوم حاملگی مشخص شده و گاهی در زنان غیر حامله نیز دیده می‌شود.

عروق پوست: تغییرات متعددی در ساختمان و کارکرد عروق پوست در طی بارداری ممکن است رخ دهد. از آنجا که این تغییرات منحصر به حاملگی نبوده و ممکن است در سایر حالات نیز دیده شود توجه به آن‌ها و در میان گذاشتن آن‌ها با پزشک معالج ضروری است.

برچسبها: اثر بارداری بر غدد چربی پوست عرق دوران حاملگی-انواع عرقها بدبو سرد گرمازدگی گرم

منبع:مجله رویش