با هزار ناز و کش و قوس از خواب بیدار شد . دست و رویی شست و رفت در یخچال را باز کرد. هیچ کدام از چیزهایی را که توی یخچال بود نپسندید. حوصله آب جوش درست کردن هم نداشت. یک لیوان از آب روشویی پر کرد و خورد و بعد هم یک تکه از شیرینی را که از مهمانی شب قبل مانده بود نوش جان کرد. نگاهی به ساعت انداخت . نزدیک دوازده بود . ظرف های کثیف شام دیشب ، ناراحتش کرد. با خودش گفت : کی حال دارد اینها را بشوید. فعلا که حسش نیست.آمد توی اتاق ، تلویزیون را روشن کرد و لم داد روی مبل .

--------------


امیرمومنان علی (ع) می فرماید: اگر کار، سخت و توانفرساست،بیکاری دایمی فسادآور است.1
امام کاظم(ع) هم می فرماید: خدا بنده پر خواب بیکار را دشمن می دارد. 2

------------

مدت ها بود دلش می خواست یک کار هنری برای خودش دست و پا کند اما تنبلی امان نمیداد. البته خودش اسم این حالت را انگیزه کافی نداشتن می گذاشت. اطرافیانش دیگر توقعی از او نداشتند و کاری به او نمی سپردند چون می دانستند صد در صد به موقع انجام نمی شود و باری از دوششان برداشته نخواهد شد.

--------------


امام صادق (ع) به برخی از فرزندانش می فرماید: از دو خصلت تنبلی و بی حوصلگی (بی قراری ) بپرهیز که این دو مانع بهره گیری تو از دنیا وآخرت می شوند؛ 3 نیز می فرماید: سست نباش تا آن که تو را می شناسد تحقیرت نکند4 و می فرماید : سربار مردم نباشید 5 وباز می فرمایند: منفورترین مردم نزد خدا کسی هست که شب ، خواب و روز ،بیکار باشد.6


--------------------

برحسب اتفاق برنامه تلویزیون درباره کسل بودن و بی انگیزگی بود. دلش می خواست بزند کانال دیگری که فیلم داشته باشد ولی انگار باطری کنترل تمام شده بود. بالاجبار چند نصیحت گوش کرد و از آنجا که شرح حال خودش را می شنید بدش آمد و از جایش بلند شد .
خدایا این برنامه های بیهوده کی تمام می شود ؟ همه اش نصیحت و کارشناس!
اصلا به فکرش هم نرسید که مخاطب اصلی دقیقا خود اوست. همان بیننده محترمی که باید تغییر کند.یاسمین کاویانی (هفته نامه زن روز)

منابع:

1- مفاتیح الحیات آیه الله جوادی آملی -الارشاد ، ج1،ص 298.
2- الکافی ،ج 5 ، ص 84
3- الکافی، ج 5،ص 85
4- العقول ،ص 304
5- الکافی، ج 5، ص 72
6- بحارالانوار ،ج 84، ص 158