قبل از خواستگاري گاهي افراد از گوشه و كنار اطلاعاتي راجع به خانواده شخص و يا خود او به شما مي‌دهند كه براي شناسايي كامل او نمي‌توانيد تنها به آنها تكيه كنيد و گاهي نيازمند اطلاعات بيشتري هستيد.

تقلب در جلسه "خواستگاري"!!!
به گزارش نيك صالحي:توصيف در مورد آدم‌ها و موقعيت‌ها را تنها به عنوان يك پيش زمينه باور كنيد و سعي كنيد خودتان در مراحل اوليه از تمام جزئيات و ظاهر ماجرا باخبر شويد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهند آقايان هيچ گاه اعتراف نمي‌كنند و از اشتباهات و شكست‌هايشان حرفي به زبان نمي‌آورند و هميشه خود را برنده اعلام مي‌كنند و از بازنده بودن بيزارند سعي كنيد با شنيدن كامل از ميزان شكست‌ها و موفقيت‌هاي طرفتان ميزان "اعتماد به نفس" او را دريابيد.

افرادي كه تنها از موفقيت‌ها و اهداف خود مي‌گويند گاهي "مغرور" هستند و به راحتي قابل ارتباط برقرار كردن با ديگران نيستند اگر طرف مقابل شما هنگام بيان مطلب يا موضوعي تنها به حركات دست خود اكتفا مي‌كند و با حركات سر و بدن خود پيام و مفهوم آن را انتقال نمي‌دهد او فردي كاملا جدي و مختار هست و اغلب تمايل دارد حرف‌هاي خود را به اثبات برساند.
افرادي كه براي تاييد حرف‌هايشان به تمام اعضاي يك جمع نگاه مي‌كنند و به يك نقطه خيره نمي‌شوند اين افراد اشخاص مهربان، رك، بذله گو و "شوخ طبع" هستند و اهداف بلندي در سر دارند و شكست را منزله ناكامي نمي‌دانند.منبع : باشگاه خبرنگاران