نتایج یک مطالعه نشان می دهد که زن و شوهرهایی که احساس می کنند شریک زندگی آنها حامیشان نیست بیشتر احتمال دارد به بیماری قلبی و عروقی مبتلا شوند.
به گزارش ایرنا از دیلی میل، دانشمندان دانشگاه یوتا در آمریکا متوجه شدند سطح سخت شدن دیواره عروق افرادی که می گویند همسرانشان برخی اوقات حامی آنهاست اما برخی اوقات نیز باعث ناراحتی و عذاب می شوند، بیشتر از زوج هایی است که همواره حامی یکدیگر هستند.
در این مطالعه محققان ۱۳۶ زوج را که در سنین میانسالی بودند، مورد بررسی قرار دادند و از آنها خواستند که پاسخ نامه هایی را در مورد کیفیت ازدواج و سطح حمایتی که از همسرانشان دریافت می کنند ، پر کنند.
محققان از آنها خواستند که به وضوح مشخص کنند که چقدر همسرانشان در زمانی که به حمایت نیاز دارند کمک کننده و یا باعث ناراحتی هستند.
محققان متوجه شدند که حدود ۳۰ درصد از افراد مورد مطالعه همسران خود را حامیان مثبت توصیف کردند و ۷۰ درصد گفتند که همسرانشان وضعیت حمایتی ناهماهنگ دارند به این معنی که برخی اوقات کمک کننده و برخی اوقات ناراحت کننده هستند.
نتایج این مطالعه نشان داد که عروق زوج هایی که حامی یکدیگر نیستند بیمار است و خطر مرگ زودهنگام در این افراد بیشتر است.
همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، زمانی که زن و شوهر متوجه می شوند حمایتی که از یکدیگر دریافت می کنند، ناهماهنگ است به این معنی که برخی اوقات کمک کننده و برخی اوقات موجب ناراحتی و عذاب است سطح سخت شدن دیواره عروق آنها به اندازه چشمگیری افزایش می یابد.
نتایج این مطالعه همچنین نشان داد زوج هایی که روابط آنها به صورتی است که بیشتر موجب تنش و اضطراب در یکدیگر می شوند خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در آنها افزایش می یابد.

منبع : پزشکان بدون مرز